وب گستر میانه
       
       

|  تجارت الکترونیکی  |  آموزش الکترونیکی  |  ثبت دامین  |  میزبانی وب  |  درباره ما  |  تماس با ما  |

 +98 423 2223164

 

مسیریابهای سیسکو

 استفاده از Flash Load Helper :

امیر صادقی 11 اردیبهشت 85  
Amir@webgostarco.com  

 

استفاده از برنامة Flash Load Helper كه از اين به بعد FLH مي‌ناميم براي ارتقاء و نصب سيستم عامل جديد بمراتب ساده‌تر خواهدبود. FLH يك برنامة كوچك و از قبل نصب‌شده برروي مسيرياب است كه در صورت لزوم عمليات ارتقاء سيستم را بصورت خودكار انجام خواهد داد.

البته همة مسيريابها قادر به اجراي FLH نيستند. براي اجراي FLH، از دستورات سادة كپي و انتقال فايل براي شروع عمليات استفاده‌كنيد. اگر فرمان copy به شكل زير بهره‌بگيريد و مسيرياب شما به نحوي پيكربندي‌شده‌باشد كه برنامة FLH را اجرا نمايد، يك پيغام جهت آگاهي به صورت زير برروي خروجي ظاهر خواهدشد:

  

Router # copy tftp flash

***** NOTICE *****

Flash load helper v1.0

This process will accept the copy options and then terminate the current system image  to use the Rom based image for the copy.

Routing functionality will not be available during that time.

If you are logged in via telnet, this connection will terminate.

Users will consol access can see the results of the copy operation.

------*****-------

proceed? [ confirm]_

پيغام فوق مشخص مي‌كند كه مسيرياب شما آمادة اجراي برنامة FLH است و مي‌توانيد عمليات ارتقاء سيستم عامل را ادامه بدهيد.

بعد از نمايش پيغام فوق، به شما اطلاع داده‌خواهد شد كه بايد چند آيتم اطلاعات را بدقت وارد نمائيد. FLH از شما نام سرويس‌دهندة TFTP را كه از آنجا بايد فايل نسخة جديد سيستم عامل IOS را دريافت نمايد، سؤال مي‌كند؛ سپس نام فايل IOS ، نامي كه بايد فايل با آن ذخيره شود سؤال خواهد شد. سپس FLH از شما خواهد خواست كه عمليات خود را براي اجراء تأئيد كنيد.

تنهاعيب FLH اينست كه به محض آنكه مراحل كار خاتمه‌يافت مسيرياب را از نو راه‌اندازي (بوت) خواهدكرد زيرا براي اجراي نسخة جديد و ارتقاءيافتة سيستم عامل به اين عمل نياز خواهد بود. نسخة قديمي سيستم عامل ديگر وجودندارد و بدين‌ترتيب تا راه‌اندازي مجدّد و اجراي نسخة جديد، مدت زماني مسيرياب از عملكرد خود بازخواهدماند‌.

 

وب گستر

تجارت الكترونيكی

آموزش الکترونیکی

نرم  افزار

قیمت قطعات

خدمات وب

 مقالات برتر ...

    نکته های یاهو مسنجر

    پارتیشن بندی و FDISK

 آموزش ...

    مسیریاب های سیسکو

    وب و اینترنت

    گوگل

    شبکه

    زبان انگلیسی

راهنمای خرید قطعات

    راهنمای خرید Laptop

    اتنخاب دوربین دیجیتال

    انتخاب چاپگر مناسب

درباره وب گستر خاورمیانه

بهترین کیفیت تصویر 768*1024 و IE6.0

Copyright © 2003-2008 Webgostar! Inc. All rights reserved.

Email : WebMaster@Webgostarco.com

Designed By: Amir

وب گستر خاورمیانه