وب گستر میانه
       
       

|  تجارت الکترونیکی  |  آموزش الکترونیکی  |  ثبت دامین  |  میزبانی وب  |  درباره ما  |  تماس با ما  |

 +98 423 2223164

 

مسیریابهای سیسکو

 مسیر یابهای RFF :

امیر صادقی 11 اردیبهشت 85  
Amir@webgostarco.com  

طبيعت حافظة Flash فرّار نيست يعني فارغ از آنكه دستگاه به منبع تغذيه متصل‌شده‌است يا خير، محتواي حافظة Flash حفظ خواهدشد. فرّار نبودن حافظة Flash و نگهداري اطلاعات در هنگام خاموش‌بودن دستگاه، باعث‌شده است تا از اين نوع حافظه بعنوان حافظة جانبي اغلب مسيريابها استفاده شود. (بجاي ديسك سخت) تمام فايلها، تنظيمات پيكربندي سيستم و تصوير برنامة اجرايي سيستم عامل IOS درون اين نوع حافظه ذخيره‌مي‌شود. در مسيريابهاي نوع RFF ، ”بارگذار سيستم عامل” (Boot Loader) برنامه اجرايي سيستم عامل مستقيماً از حافظة Flash فراخواني و از همانجا اجراء مي‌شود.

برنامه اجرائي سيستم عامل، بصورت خام (باينري) و غيرفشرده در حافظة Flashذخيره‌شده‌است و توسط پروسة بارگذار مستقيماً اجرا مي‌شود. اگر چه سيستم عامل IOS بطور مستقيم از حافظة  Flash اجرا مي‌شود ولي فايلها و فضاي كاري مستقيماً به درون حافظة RAM منتقل مي‌شود.

اجراي سيستم عامل IOS از حافظة غيرفرّار Flash داراي محاسن متعددي است:

اولين حس آن، سرعت راه‌اندازي (بوت) سيستم است. بدليل آنكه كدهاي اجرائي سيستم‌عامل IOS بصورت فشرده‌نشده و آمادة اجرا در حافظة Flash ذخيره‌مي‌شود لذا پس از روشن‌شدن مسيرياب اجراي سيستم‌عامل آغازمي‌شود و بدين‌ترتيب هيچ وقفه‌اي در بوت‌شدن سيستم پديد‌نمي‌آيد. در برخي از محيطها حتي يك دقيقه نيز به حساب‌مي‌آيد و ارزشمند است. مسيريابهائي كه از طريق RAM بوت مي‌شوند، حدود دو تا سه دقيقه مراحل بوت آنها طول مي‌كشد در حالي كه در مسيريابهاي RFF (اجرا از طريق حافظة Flash ) عمل بوت در كمتر از يك دقيقه انجام خواهدشد.

حسن ديگر آنست كه اجراي سيستم عامل از درون Flash، فضاي حافظة RAM را براي استفاده‌هاي ديگر آزاد مي‌گذرد. البته فايلهاي موردنياز سيستم IOS (شامل فايهاي پيكربندي، جدول مسيريابي و نظاير آنها) بايد در حافظة RAM تشكيل شود ولي كدهاي اجرائي IOS به حافظة اصلي منتقل نخواهد شد كه اين فضا از نظر حجم كاملاّ قابل ملاحظه است.

از ديگر محاسن بوت شدن مسيرياب از طريق حافظة غيرفرّار Flash ، آنست كه خطر آلودگي فضاي برنامة اجرائي IOS بسيار ناچيز است. (آلودگي فضاي برنامة اجرائي IOS مي‌تواند ناشي از يك اشكال در بخشي از IOS باشد كه منجر به تجاوز به حريم سيستم عامل گردد.) طبيعي است كه وقتي IOS در حافظة غيرفرّار ذخيره شده‌باشد احتمال اخلال غيرعمدي در آن (ناشي از اشكال سهوي يا Bug ) بسيار كم‌خواهد بود. با توجه به آنكه IOS مستقيماً در فضاي حافظة Flash اجرا مي‌شود و اين فضا ثابت و غيرفرّار است لذا پايداري (Stability) سيستم عامل تضمين خواهدشد.

با تمام اين محاسن، معماري مسيريابهائي كه از طريق حافظة Flash اجرا مي‌شوند داراي معايبي نيز هستند: شايد بزرگترين عيب آنها، در اين باشد كه كدهاي اجرائي IOS در حين عمليات مسيرياب قابل ارتقاء و تغيير نسيتند ودر صورت نياز به ارتقاء بايد مسيرياب غيرفعال شود. در انتهاي اين درس روش ارتقاء و تغيير سيستم‌عامل IOS را در اين گونه مسيريابها را بررسي خواهيم كرد.

 

وب گستر

تجارت الكترونيكی

آموزش الکترونیکی

نرم  افزار

قیمت قطعات

خدمات وب

 مقالات برتر ...

    نکته های یاهو مسنجر

    پارتیشن بندی و FDISK

 آموزش ...

    مسیریاب های سیسکو

    وب و اینترنت

    گوگل

    شبکه

    زبان انگلیسی

راهنمای خرید قطعات

    راهنمای خرید Laptop

    اتنخاب دوربین دیجیتال

    انتخاب چاپگر مناسب

درباره وب گستر خاورمیانه

 

بهترین کیفیت تصویر 768*1024 و IE6.0

Copyright © 2003-2008 Webgostar! Inc. All rights reserved.

Email : WebMaster@Webgostarco.com

Designed By: Amir

وب گستر خاورمیانه