وب گستر میانه
       
       

|  تجارت الکترونیکی  |  آموزش الکترونیکی  |  ثبت دامین  |  میزبانی وب  |  درباره ما  |  تماس با ما  |

 +98 423 2223164

 

مسیریابهای سیسکو

روش های مسیر یابی:

امیر صادقی 11 اردیبهشت 85  
Amir@webgostarco.com  

 

برخلاف باور عموم، فرآيند مسيريابي و آشنائي با روشها و اصول آن بسيار ساده‌است. مسيريابي فرآيندي مبتني بر يكسري قواعد منطقي و سياستها بوده و پيچيدگي آن به سطوح و لايه‌هاي امنيت، امكان پشتيباني همزمان از دو يا سه پروتكل و پيچيدگي ساختار و توپولوژي شبكه وابسته‌است.

انتقال داده‌ها از يك شبكه به شبكة ديگر وقتي كه تنها يك مسير واحد بين آن دو شبكه چندين مسير وجود دارد، فرآيند پيداكردن بهترين مسير و همچنين اعمال معيار بهينه‌بودن مسير اندكي پيچيده‌خواهد بود.

براي آشنائي گام به گام، ابتدا با يك مثال ساده، فرآيند مسيريابي را بررسي مي‌كنيم:

مسيريابي در يك شبكة با تركيب ساده

ساده‌ترين حالت ممكن براي مسيريابي زماني است كه لازم است اطلاعات بين فقط و فقط دو شبكه منتقل شود. شكل (2-5) يك محيط با دو شبكة محلي مستقل را نشان مي‌دهدو هر يك از اين شبكه‌هاي مستقل كه با برچسبهاي A و B مشخص شده‌اند، آدرس IP خاصّ خود را دارند. بدليل آنكه اين دو شبكه بصورت فيزيكي از هم جدا هستند، از آدرسهاي IP مجزا‌ استفاده‌مي‌كنند و داده‌ها نمي‌توانند آزادانه بين دو شبكه منتقل شوند مگر آنكه يك ابزار مسيريابي ساده اين دو شبكه را بهم پيوندبزند.

حال فرض‌كنيد يك مسيرياب بين اين دو شبكه قرارگرفته و ارتباط آنها را برقرار نمايد. بايد بررسي كنيم در اين شماي ساده، مسيرياب چه كاري انجام مي‌دهد:

تمام ماشينهاي متصل به شبكه بايد بگونه‌اي پيكربندي‌شده‌باشند‌تا آدرس مسيرياب جديد را بشناسند. در برخي از سيستمهاي عامل اين مسيرياب، ”دروازه پيش‌فرض” (يا Default Gateway ) ناميده‌مي‌شود. فارغ از آنكه سيستمهاي عامل مختلف به اين مسيرياب چه نام و برچسبي‌داده‌باشند، براي اتصال هر ماشين به شبكه بايستي آدرس حداقل يك مسيرياب براي سيستم عامل مشخص باشد. در شكل (3-5) چگونگي اتصال دو شبكة مستقل از طريق مسيرياب نشان‌داده‌شده‌است.

دقت‌كنيد كه مسيرياب بطور همزمان به هاب‌هاي هر دو شبكه متصل ‌شده‌است و عضوي از هر دو شبكه‌محسوب‌مي‌شود.(وظيفة مسيرياب هدايت بسته‌ها بين دو سيستم مستقل و متصل به هاب نيست بلكه وظيفة اصلي آن انتقال اطلاعات از يك شبكه به شبكة ديگرمي‌باشد.)

در اين مثال، مسيرياب داراي دو كارت واسط شبكة اترنت است و بطور همزمان دردو شبكة متفاوت (با آدرس‌هاي IP متفاوت) حضور دارد. لذا براي پيكربندي صحيح مسيرياب كه حساسترين مرحلة كار محسوب مي‌شود بايد يكايك كارتهاي واسط مسيرياب آدرس IP اختصاص بدهيد.

در مثال فوق مسيرياب به دو شبكه با آدرسهاي 10.198.50.0 و 10.198.60.0 متصل‌است. بدين‌ترتيب شما بايد براي كارت واسط متصل به شبكة 10.198.50.0 آدرسي در محدودة 10.198.50.x  اختصاص بدهيد و براي كارت واسط متصل به شبكه 10.198.60.0 آدرسي در محدودة 10.198.60.y در نظربگيريد.

حال در اينجا يك مسيرياب داريم كه به دو شبكه متصل است و ماشينهائي كه آدرس اين مسيرياب را به درستي مي‌دانند.

ماشينهاي متصل به شبكه A (با آدرس 10.198.50.0 ) از طريق هاب با يكديگر مبادلة داده و پيام دارند. وقتي ماشيني با آدرس 10.198.50.5 داده‌اي را براي 10.198.50.8 مي‌فرستد چون هر دو ماشين بر روي يك شبكة محلي واقعند، هاب اين انتقال را بسادگي انجام‌مي‌دهد و مسيرياب در اين انتقال هيچ دخالتي ندارد. هاب يك ابزاري غيرهوشمند است كه هرآنچه از يكي از پورتهاي خود دريافت كند برروي تمام پورتهاي ديگر تكرار‌مي‌نمايد. بدين‌ترتيب تمام ماشينها قادرخواهند بود اطلاعات ارسالي از يك ماشين را بشنوند. از بين تمام ماشين‌هائي كه به هاب متصلند فقط آدرس يكي ازآنها با آدرس ماشين مقصد مطابقت دارد؛ فلذا بسته‌اي را كه از ورودي دريافت‌كرده، پردازش‌مي‌نمايدو پاسخ مناسب را برخواهد گرداند. بقية ماشينها اگر چه قادر به دريافت اطلاعات ديگران از كانال ورودي خود هستند وليكن چون آدرس خودرابا آدرس بسته مطابق‌نمي‌بينند از آن چشم پوشي مي‌كنند.

وقتي‌ يك ماشين در شبكة A بسته‌اي را به آدرس يك ماشين در شبكة B ارسال مي‌نمايد، در مرحلة اول اين بسته به درون فريم اترنت جاسازي‌شده و از طريق هاب برروي تمام پورتها تكرار مي‌شود. تمام ماشين‌ها شبكة A قادر به دريافت اين بسته هستند ولي چون اين بسته متعلق به آنها نيست از آن چشم‌پوشي مي‌كنند مگر مسيرياب كه بايد اين بسته را دريافت‌كند. (به خاطر داشته‌باشيد كه مسيرياب نيز ماشيني است كه به شبكة A تعلق دارد.) مسيرياب بسته را از درون فريم اترنت (Ethernet Frame ) استخراج‌كرده و بخش سرآيند بستة IP را بررسي و پردازش مي‌نمايد.

در اولين مرحله از پردازش سرآيند بسته، آدرس ماشين مقصد، 10.198.60.17 بدست‌مي‌آيد. مسيرياب الگوي زير شبكه (Subnet Mask ) را برروي اين آدرس اعمال‌مي‌كند تا آدرس شبكه بدست‌آيد. (بديهي است كه در اينجا الگوي زيرشبكه 255.255.255.0 است و آدرس شبكة معادل 10.198.60.0 ارزيابي‌خواهدشد. در مورد الگوي زيرشبكه به طور مجزا بحث‌خواهيم كرد.)

در اينجا مسيرياب با توجه به پيكربندي دروني خود، بررسي و جستجو مي‌كند كه آيا هيچ كارت واسط شبكه‌اي كه با آدرس 10.198.60.0 تطابق‌داشته‌باشد تعريف‌شده‌است يا خير! در اين مثال مسيرياب متوجه مي‌شود كه كارت واسط 10.198.60.1 در شبكة 10.198.60.0 واقع‌شده و بدين‌ترتيب بستة مربوطه جهت ارسال به اين كارت واسط تحويل‌مي‌شود تا از طريق هاب به شبكة B انتقال يابد.

هر چند مثال بالا فوق‌العاده ساده است ولي مكانيزم مسيريابي در آن كاملاً صحيح، دقيق و كاربردي است؛  اگر چه انتظار نداريم در محيطهاي واقعي شبكه‌ها بصورت فوق پيكربندي‌شده‌باشند. شبكه‌هاي امروزي بطور عام توپولوژي و تركيب‌بندي پيچيده‌اي دارند. در ادامه مثالي از يك چنين شبكه‌اي را بررسي‌مي‌نمائيم.

 

وب گستر

تجارت الكترونيكی

آموزش الکترونیکی

نرم  افزار

قیمت قطعات

خدمات وب

 مقالات برتر ...

    نکته های یاهو مسنجر

    پارتیشن بندی و FDISK

 آموزش ...

    مسیریاب های سیسکو

    وب و اینترنت

    گوگل

    شبکه

    زبان انگلیسی

راهنمای خرید قطعات

    راهنمای خرید Laptop

    اتنخاب دوربین دیجیتال

    انتخاب چاپگر مناسب

درباره وب گستر خاورمیانه

 

بهترین کیفیت تصویر 768*1024 و IE6.0

Copyright © 2003-2008 Webgostar! Inc. All rights reserved.

Email : WebMaster@Webgostarco.com

Designed By: Amir

وب گستر خاورمیانه