وب گستر میانه
       
       

|  تجارت الکترونیکی  |  آموزش الکترونیکی  |  ثبت دامین  |  میزبانی وب  |  درباره ما  |  تماس با ما  |

 +98 423 2223164

 

... مقالات »»

همه چیز در مورد مدارک مایکروسافت:

امیر صادقی 1 فروردین 84  
Amir@webgostarco.com  

معرفي مدارك مايكروسافت

اين مدارك كه به مجموعه آنها MCP (Microsoft Certified Professiona)l گفته میشود، طی امتحانات استانداردی، به افرادی داده میشود كه در به كارگيری يا پياده كردن يكی از محصولات يا فناوریهای مايكروسافت مهارت كافی كسب كردهاند. كسب اين مدارك، نشان دهنده آن است كه صاحب مدرك در به كارگيری آن محصول، محصولات يا فناوریها از نظر شركت مايكروسافت تخصص كافی دارد. از سوی ديگر، صاحب مدرك میتواند به بعضی اطلاعات فنی موجود روی سايت مايكروسافت دسترسی مستقيم داشته باشد. مايكروسافت صاحبان اين مدارك را به كنفرانسها و سمينارهای فنی خود دعوت میكند و مجلهای را هم ويژه اين افراد منتشر میكند.

انواع مختلف اين مدارك كدامند؟

 •    مدرك MCSA: مدرك MCSA (Microsoft Certified System Administor) به افرادی داده میشود كه در زمينه مديريت شبكه و محيطهای سيستمی مبتنی بر سيستم عاملهای ويندوز، مهارت كافی داشته باشند.

  درحال حاضر، اين مدارك روی ويندوز 2000 داده می
  شود و برای كسب آن بايد از توانايی مديريت اين سيستم عامل و مديريت شبكه با استفاده از آن برخوردار بود. كسی نامزد دريافت اين مدارك میشود و برای كسب آن در آزمون شركت میكند. بايد 6 تا 12 ماه تجربه پياده كردن و مديريت يك سيستم عامل روی رايانه شخصی، پياده كردن و مديريت يك سيستم عامل روی شبكه و مديريت شبكههايی با بيش از 200كاربر را داشته باشد.

 • مدرك MCSE:       افرادی كه به تحليل نيازهای يك طرح تجاری، طراحی و پياده كردن يك زيرساخت مبتنی بر محصولات و سيستم عاملهای مايكروسافت میپردازد و بر اين اساس ، راه حلهايی را به كارفرمايان ارائه میدهند. مدرك MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) را به عنوان تاييد توانايیهايشان اخذ میكنند.در واقع، اين مدرك برای مهندسان سيستم، مهندسان پشتيبانی فنی، تحليلگران سيستم، تحليلگران شبكه و مشاوران فنی مناسب است. اين مدرك، از پرطرفدارترين و معروفترين مدارك فنی به حساب میآيد.كسی كه برای كسب اين مدرك اقدام میكند، بايد دست كم تجربهای يك ساله در پياده كردن و مديريت يك سيستم عامل تحت شبكه با 2000 كاربر و در 5 نقطه فيزيكی داشته باشد. علاوه بر آن، نامزد MCSE بايد دست كم يك سال تجربه در زمينه پياده كردن و مديريت سيستم عامل روی رايانه شخصی و طراحی زيرساخت شبكه داشته باشند.

 • مدرك MCDBA :MCDBA مخفف عبارت Microsoft Certified Database Administrator به مديران پايگاه دادههای DATABASE) SQL) اختصاص دارد. كه به طراحی، پياده سازی و مديريت اين كارگزار (Server) مشغولند. در حال حاضر، اين مدرك روی SQL Server 2000 ارائه میشود.

 • مدرك MCT: دارندگان مدرك ( MCT (Microsoft Certified Trained استادانی هستند كه از سوی مايكروسافت، برای تدريس و آموزش دورههای مايكروسافت تاييده شدهاند. برای دريافت اين مدرك بايد يكی از ديگر مدارك MCP را داشت.

 •     مدرك MCAD :MCDA كه مخفف عبارت Microsoft Certified Application Developer میباشد. مدركی است برای كسانی كه از فناوریهای مايكروسافت برای توسعه و نگهداری برنامههای كاربردی، برنامههای تحت وب و سرويسهای داده اياستفاده میكنند. افرادی كه به XML يا.NET تسلط دارند و از آنها برای ارائه برنامههای مختلف استفاده میكنند. در اين گروه قرار میگيرند. كسانی كه برای دريافت اين مدرك، نامزد میشوند بايد يك يا 2سال تجربه در اين زمينه داشته باشند. برنامه نويسان، تحليلگران برنامه و توليدكنندگان نرمافزار میتوانند برای كسب اين مدرك اقدام كنند.
   

 •    مدرك MCSD: دارندگان مدرك (MCSD (Microsoft Certified Solution Develper افرادی هستند كه با فناوریها، سيستمهای عامل و معماری ويندوز، راهكارهای مناسبی را برای صاحبان صنايع و تجارت طراحی كرده و توسعه میدهند. دست كم يك تجربه 2ساله كاری برای خواستاران اين مدرك لازم است. مهندسان نرمافزار. تحليلگران و توليدكنندگان برنامههای كاربردی و مشاوران فنی كسانی هستند كه داشتن اين مدرك را به آنها توصيه میكنيم.
   

 •    مدرك (MOS : MOS ( Microsoft Office Specialist به كسانی داده میشود كه در كار با مجموعه نرمافزارهای Office يعنی Word,Excel, outlook,powerpoint, Access و MS project مهارت كافی داشته باشند. از آنجا كه مجموعه Office در بيش از 100كشور و با 18 زبان در اختيار كاربران قرار میگيرند. میتوان آن را فراگيرترين مدرك مايكروسافت دانست. بد نيست بدانيد كه ماهانه 32هزار نفر در سراسر دنيا اين مدرك را دريافت میكنند.
   

 •    مدرك Microsoft Office Specialist Master Instructor :             اين مدرك به كسانی داده میشود كه برای تدريس بخشهای مختلف Office مهارت كافی داشته باشند. خواستاران اين مدرك بايد دست كم از 2 سال تجربه تدريس اين نرمافزارها بهره مند باشند.

   حال كه با مدارك مختلف مايكروسافت و كاربرد هريك آشنا شديم. پرسش بعدی در ذهن ما جرقه میزند: چگونه میتوانيم يك مدرك مايكروسافت دريافت كنيم؟ مايكروسافت، 6 مرحله و گاه برای شركت موفق در امتحان و كسب مدرك ذكر میكند:

 1.  ابتدا تصميم بگيريد كدام مدرك برای شما مناسب است. در اين تصميم گيری، بايد تجربهها و مهارتهای كاری خود را دخيل كنيد و با توجه به شناختی كه از كاربرد هر يك از مدارك داريد تصميم بگيريد.
 2.  تجربه كافی كاری كسب كنيد. همانطور كه اشاره كرديم، مدارك MCDBA, MCSAو MCSE دست كم يك تجربه يك ساله و MCDA, MCSA و MCT يك تجربه 6 تا 12 ماهه كاری لازم دارند. پس عجله نكنيد و به تمرين عملی بپردازيد.
 3.  تجربههای خود را با دورههای آموزشی تكميل كنيد. دورههای آموزشی مختلف با استفاده از منابع معتبری همانند (MSDN (Microsoft Developer Network يا (MOC (Microsoft Officicial Curriculumبرگزار میشوند. گذراندن اين دورهها به كامل شدن تجربههای شما كمك میكند.
 4.  راهنمای آزمون را در سايت مايكروسافت مطالعه كنيد.
 5.  در يك آزمون غيررسمی برای كنترل توانايیهای خود شركت كنيد.
 6.  برای شركت در امتحان شركت كنيد.

   رعايت اين گامها و مراحل، شما را در كسب مدرك مورد علاقهتان ياری میكند. اما به ياد داشته باشيد كه هريك از اين مراحل در شرايط مناسب میتوانند نقش مثبتی در اين روند داشته باشند. به طور مثال تكميل تجربهها با استفاده از دورههای آموزشی زمانی موفق است كه اين دورههای آموزشی از سوی موسسات معتبر و استادانی كه از MCT برخوردارند، ارائه شوند. استادانی كه خود موفق به كسب اين مدرك نشدهاند، نمیتوانند راهنمای خوبی برای شما به حساب آيند. انتخاب و شركت در آزمونی برای كنترل توانايیها نيز در صورتی موفق و موثر است كه آزمونها با پرسشهای استاندارد و با توجه به نكات مدنظر مايكروسافت برگزار شوند. پس دقت كنيد كه چه مدركی برای شما مفيد است و دورههای آموزشی آن را كجا فرا میگيرد.

 
 
 

وب گستر

تجارت الكترونيكی

آموزش الکترونیکی

نرم  افزار

قیمت قطعات

خدمات وب

 مقالات برتر ...

    نکته های یاهو مسنجر

    پارتیشن بندی و FDISK

 آموزش ...

    مسیریاب های سیسکو

    وب و اینترنت

    گوگل

    شبکه

    زبان انگلیسی

راهنمای خرید قطعات

    راهنمای خرید Laptop

    اتنخاب دوربین دیجیتال

    انتخاب چاپگر مناسب

درباره وب گستر خاورمیانه

 

بهترین کیفیت تصویر 768*1024 و IE6.0

Copyright © 2003-2008 Webgostar! Inc. All rights reserved.

Email : WebMaster@Webgostarco.com

Designed By: Amir

وب گستر خاورمیانه